Study kit (Kiswahili 6)

Kiswahili Gredi ya 6

1. Viungo vya Mwili vya Ndani

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Matamshi bora (sauti d,nd,ch na sh)
Free chapter!
1.2. Kusikiliza na Kuzungumza. Matamshi bora (sauti j,nj,g na ng)
1.3. Kusoma kwa ufahamu
1.4. Kuandika insha
1.5. Sarufi. Aina za maneno (Vivumishi vya sifa)
1.6. Sarufi. Aina za maneno (Vivumishi viashiria)
1.7. Sarufi. Aina za maneno (Vivumishi vimilikishi)

2. Michezo

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Maamkuzi na maagano
2.2. Kusoma kwa kina
2.3. Kuandika insha
2.4. Sarufi. Aina za maneno (Vivumishi vya idadi)
2.5. Sarufi. Aina za maneno (Vivumishi viulizi)
2.6. Sarufi. Aina za maneno (Kivumishi kirejeshi (amba-)

3. Mahusiano

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Matamshi bora
3.2. Kusoma kwa ufahamu
3.3. Kuandika
3.4. Sarufi. Aina za maneno (Viwakilishi vya nafsi)
3.5. Sarufi. Aina za maneno (Viwakilishi viashiria)
3.6. Sarufi. Aina za maneno (Viwakilishi vya idadi)
3.7. Uakifishi

4. Misimu

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Heshima, adabu na vyeo
4.2. Kusoma kwa mapana
4.3. Kuandika. Aina za insha
4.4. Sarufi

5. Mshikamano wa Kitaifa

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na Kuzungumza.
5.2. Kusoma kwa ufahamu
5.3. Kuandika insha
5.4. Sarufi

6. Usawa wa Kijinsia

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Matamshi bora
6.2. Kusoma kwa mapana
6.3. Kuandika insha
6.4. Sarufi

7. Majanga na Jinsi ya Kuyazuia

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na Kuzungumza
7.2. Kusoma kwa mapana
7.3. Kuandika insha
7.4. Sarufi

8. Wanyama wa Majini

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na Kuzungumza
8.2. Kusoma kwa ufahamu
8.3. Kuandika insha
8.4. Sarufi. Mnyambuliko wa vitenzi (Kauli ya kutendeana)
8.5. Sarufi. Mnyambuliko wa vitenzi (Kauli ya kutendesha)
8.6. Sarufi. Mnyambuliko wa vitenzi (Kauli ya kutendua)

9. Afya ya Akili

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Mazungumzo ya kimuktadha
9.2. Kusoma kwa mapana
9.3. Kuandika insha
9.4. Sarufi

10. Kukabiliana na Ugaidi

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Ulinganisho wa moja kwa moja
10.2. Kusoma kwa mapana
10.3. Kuandika insha
10.4. Sarufi. Matumizi ya lugha (Hali ya masharti -nge)
10.5. Sarufi. Matumizi ya lugha (Hali ya masharti -ngali)
10.6. Sarufi. Matumizi ya lugha (Hali ya masharti -ki)

11. Ushuru

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na Kuzungumza. Kuzungumza na kujieleza kwa ufasaha
11.2. Kusoma kwa ufahamu
11.3. Kuandika barua
11.4. Sarufi. Ukanushaji wa maneno (Kiambishi cha hali ya masharti nge)
11.5. Sarufi. Ukanushaji wa maneno (Kiambishi cha hali ya masharti ngali)
11.6. Sarufi. Ukanushaji wa maneno (Kiambishi cha hali ya masharti ki)
11.7. Ukubwa na udogo wa nomino zinazoanza kwa kiambishi ki-
11.8. Ukubwa na udogo wa nomino zinazoanza kwa kiambishi ji-
Please wait