Study kit (Kiswahili 7)

1. Usafi wa Kibinafsi

Lead
Chapter
1.1. Usafi wa Kibinafsi
Free chapter!
1.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza na Kujibu
1.3. Kusoma: Ufahamu wa Kifungu cha Simulizi
1.4. Kuandika: Viakifishi: Herufi kubwa na Kikomo
1.5. Sarufi I: Nomino za Pekee
1.6. Sarufi II: Nomino za Kawaida

2. Lishe Bora

Lead
Chapter
2.1. Lishe Bora
2.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza kwa Kina
2.3. Kusoma: Kusoma kwa Mapana
2.4. Kuandika: Barua ya Kirafiki ya Kutoa Mwaliko
2.5. Sarufi I: Nomino za Makundi
2.6. Sarufi II: Nomino za Dhahania

3. Uhuru wa Wanyama

Lead
Chapter
3.1. Uhuru wa Wanyama
3.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Tanzu za Fasihi
3.3. Kusoma: Kusoma kwa Kina: Novela
3.4. Kuandika: Insha za Kubuni
3.5. Sarufi I: Nomino za Wingi
3.6. Sarufi II: Nomino za Vitenzi-jina

4. Aina za Maliasili

Lead
Chapter
4.1. Aina za Maliasili
4.2. Kusikiliza na Kuzungumza I: Nyimbo za Watoto
4.3. Kusikiliza na Kuzungumza II: Bembelezi
4.4. Kusoma: Kusoma kwa Ufasaha
4.5. Kuandika: Insha za Kubuni: Masimulizi
4.6. Sarufi: Nyakati na Hali

5. Unyanyasaji wa Kijinsia

Lead
Chapter
5.1. Unyanyasaji wa Kijinsia
5.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Mazungumzo Mahususi
5.3. Kusoma: Kusoma kwa Ufahamu
5.4. Kuandika: Insha ya Maelekezo
5.5. Sarufi: Nyakati na Hali

6. Usalama Shuleni

Lead
Chapter
6.1. Usalama Shuleni
6.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza kwa Kufasiri
6.3. Kusoma: Kusoma kwa Kina: Maudhui na Dhamira
6.4. Kuandika: Insha ya Masimulizi: Picha
6.5. Sarufi I: Vitenzi Vikuu
6.6. Sarufi II: Vitenzi Visaidizi

7. Kuhudumia Jamii Shuleni

Lead
Chapter
7.1. Kuhudumia Jamii Shuleni
7.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza kwa Ufahamu
7.3. Kusoma: Ufupisho
7.4. Kuandika: Insha za Kubuni: Maelezo
7.5. Sarufi: Vitenzi Vishirikishi

8. Ulanguzi wa Binadamu

Lead
Chapter
8.1. Ulanguzi wa Binadamu
8.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Mazungumzo ya Kupasha Habari
8.3. Kusoma: Kusoma kwa Kina: Mandhari na Ploti
8.4. Kuandika: Viakifishi
8.5. Sarufi: Ngeli na Upatanisho wa Kisarufi

9. Matumizi ya Vifaa vya Kidijitali katika Mawasiliano

Lead
Chapter
9.1. Matumizi ya Vifaa vya Kidijitali katika Mawasiliano
9.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza kwa Kina
9.3. Kusoma: Ufahamu wa Kifungu cha Shawishi
9.4. Kuandika: Insha za Kubuni: Masimulizi
9.5. Sarufi: Ngeli na Upatanisho wa Kisarufi I
9.6. Sarufi: Ngeli na Upatanisho wa Kisarufi II

10. Kujithamini

Lead
Chapter
10.1. Kujithamini
10.2. Kusikiliza na Kuzungumza I: Nyimbo za Kazi
10.3. Kusikiliza na Kuzungumza II: Nyimbo za Dini
10.4. Kusoma: Kusoma kwa Kina: Wahusika katika Novela
10.5. Kuandika: Barua Rasmi ya Kuomba Msamaha
10.6. Sarufi: Vinyume vya Maneno

11. Majukumu ya Watoto

Lead
Chapter
11.1. Majukumu ya Watoto
11.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kuzungumza kwa Kuambatanisha na Vitendo au Ishara
11.3. Kusoma: Kusoma kwa Mapana
11.4. Kuandika: Insha ya Maelezo
11.5. Sarufi: Mnyambuliko wa Vitenzi

12. Magonjwa Yanayoambukizwa

Lead
Chapter
12.1. Magonjwa Yanayoambukizwa
12.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza kwa Makini
12.3. Kusoma: Kusoma kwa Ufasaha
12.4. Kuandika: Hotuba ya Kupasha Habari
12.5. Sarufi: Aina za Sentensi

13. Utatuzi wa Mizozo

Lead
Chapter
13.1. Utatuzi wa Mizozo
13.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Wahusika katika Nyimbo
13.3. Kusoma: Kusoma kwa Kina: Mbinu za Lugha
13.4. Kuandika: Insha za Kubuni: Maelezo
13.5. Sarufi: Ukanushaji kwa Kuzingatia Nyakati

14. Matumizi ya Pesa

Lead
Chapter
14.1. Matumizi ya Pesa
14.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Lugha katika Nyimbo
14.3. Kusoma: Ufahamu wa Kifungu cha Mjadala
14.4. Kuandika: Insha ya Maelekezo
14.5. Sarufi: Ukubwa wa Nomino

15. Maadili ya Mtu Binafsi

Lead
Chapter
15.1. Maadili ya Mtu Binafsi
15.2. Kusikiliza na Kuzungumza: Kusikiliza Habari na Kujibu
15.3. Kusoma: Ufupisho
15.4. Kuandika:Kuandika Kidijitali: Baruapepe
15.5. Sarufi: Usemi Halisi na Usemi wa Taarifa
Please wait