Study kit (Kiswahili 8)

Kiswahili Kwa Darasa la 8

Authors
Atibu Bakari, Katherine A. Wanjala, Chokera A. Kithinji, Lilian Wairimu, Mutahi Miricho
Exercises kit’s authors
Atibu Bakari, Katherine A. Wanjala, Chokera A. Kithinji, Lilian Wairimu, Mutahi Miricho
Publisher
Kenya Literature Bureau

1. SURA YA KWANZA

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Maamkuzi
Free chapter!
1.2. Kuandika: Sentensi zenye Miundo Mbalimbali
1.3. Sarufi: Viambishi Ngeli
1.4. Msamiati: Tarakimu – 10,000,001-30,000,000

2. SURA YA PILI

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Adabu na Heshima
2.2. Kuandika: Insha ya Wasifu
2.3. Sarufi: Vivumishi Visivyochukua Viambishi Ngeli
2.4. Msamiati: Akisami

3. SURA YA TATU

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Hadithi
3.2. Kuandika: Imla
3.3. Sarufi: Vihisishi/viingizi
3.4. Msamiati: Pembe kumi na sita za dunia

4. SURA YA NNE

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Vitendawili
4.2. Kuandika: Barua ya Kirafiki
4.3. Sarufi: Viunganishi
4.4. Msamiati: Sayari

5. SURA YA TANO

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mafumbo
5.2. Kuandika: Insha–Barua Rasmi
5.3. Sarufi: Vielezi vya Mkazo
5.4. Msamiati: Maliasili

6. SURA YA SITA

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Misemo
6.2. Kuandika: Kanuni za Ushairi
6.3. Sarufi: Kirejeshi ‘amba’ na Ngeli za A-WA, U-YI, KI-VI, LI-YA, U-YA na YA-YA
6.4. Msamiati: Wizara

7. SURA YA SABA

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Methali
7.2. Kuandika: Insha ya Maelezo
7.3. Sarufi: Matumizi ya 'ndi' na 'si '
7.4. Msamiati: Mahakamani

8. SURA YA NANE

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Hotuba ya Mfamasia
8.2. Kuandika: Insha ya Hotuba
8.3. Sarufi: Vivumishi vya ‘A’ Unganifu
8.4. Msamiati: Tarakimu 30,000,001-60,000,000

9. SURA YA TISA

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Majadiliano
9.2. Kuandika: Insha ya Kuendeleza
9.3. Sarufi: Vielezi
9.4. Msamiati: Mekoni

10. SURA YA KUMI

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mahojiano Kati ya Vundi na Daktari
10.2. Kuandika: Insha ya Kimalizio
10.3. Sarufi: Viulizi
10.4. Msamiati: Vitawe

11. SURA YA KUMI NA MOJA

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Sentensi zenye Miundo Mbalimbali
11.2. Kuandika: Insha ya Masimulizi
11.3. Sarufi: Matumizi ya 'katika',' ni' na 'kwenye'
11.4. Msamiati: Teknolojia

12. SURA YA KUMI NA MBILI

Lead
Chapter
12.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Taarifa mbalimbali
12.2. Kuandika: Insha ya Methali
12.3. Sarufi: Kauli ya Kutendeka
12.4. Msamiati: Ukoo

13. SURA YA KUMI NA TATU

Lead
Chapter
13.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Methali
13.2. Kuandika: Insha ya Kumbukumbu
13.3. Sarufi: Udogo, Wastani na Ukubwa wa Nomino
13.4. Msamiati: Viwandani

14. SURA YA KUMI NA NNE

Lead
Chapter
14.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Misemo
14.2. Kuandika: Insha ya Mazungumzo
14.3. Sarufi:Usemi Halisi na UsemiwaTaarifa
14.4. Msamiati: Matunda

15. SURA YA KUMI NA TANO

Lead
Chapter
15.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Vitendawili
15.2. Kuandika: Insha ya Masimulizi
15.3. Sarufi: Matumizi ya ‘na’
15.4. Msamiati: Mimea

16. SURA YA KUMI NA SITA

Lead
Chapter
16.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Majadiliano
16.2. Kuandika: Insha ya Kuendeleza
16.3. Sarufi: Kauli ya Kutendesha
16.4. Msamiati: Viumbe wa Kike na wa Kiume

17. SURA YA KUMI NA SABA

Lead
Chapter
17.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Hotuba
17.2. Kuandika: Insha ya Mazungumzo
17.3. Sarufi: Usemi Halisi na Usemiwa Taarifa
17.4. Msamiati: Nomino za Makundi

18. SURA YA KUMI NA NANE

Lead
Chapter
18.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Shairi: Hongera Bi. Maathai
18.2. Kuandika: Insha ya Kumalizia
18.3. Sarufi: Kauli ya Kutendeshwa
18.4. Msamiati: Vitate

19. SURA YA KUMI NA TISA

Lead
Chapter
19.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mafumbo
19.2. Kuandika: Insha ya Methali
19.3. Sarufi: Kirejeshi Amba na Ngeli I-ZI, U-ZI, U-U, KU-KU, I-I na PA, KU, MO
19.4. Msamiati: Wafanyakazi

20. SURA YA ISHIRINI

Lead
Chapter
20.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Sentensi Zenye Miundo Mbalimbali
20.2. Kuandika: Insha ya Mjadala
20.3. Sarufi: Mnyambuliko wa Vitenzi
20.4. Msamiati: Tarakimu 60,000,001-100,000,000

21. SURA YA ISHIRINI NA MOJA

Lead
Chapter
21.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mchezo wa Kuigiza
21.2. Kuandika: Barua ya Kirafiki
21.3. Sarufi: Udogo, Wastani na Ukubwa wa Nomino
21.4. Msamiati: Visawe

22. SURA YA ISHIRINI NA MBILI

Lead
Chapter
22.1. Mazoezi Mseto

23. SURA YA ISHIRINI NA TATU

Lead
Chapter
23.1. Mitihani ya Majaribio
Please wait