Study kit (Kiswahili 6)

Kiswahili Gredi ya 6

Authors
Mutahi Miricho, Sheilah Wandera, David Maina Kamau, Atibu Bakari, Katharine Wanjala
Exercises kit’s authors
Mutahi Miricho, Sheilah Wandera, David Maina Kamau, Atibu Bakari, Katharine Wanjala
Publisher
Kenya Literature Bureau

1. VIUNGO VYA MWILI VYA NDANI

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na kuzungumza
Free chapter!
1.2. Kusoma
1.3. Kuandika
1.4. Sarufi. Aina za vivumishi
1.5. Sarufi. Aina za vivumishi 2
1.6. Sarufi. Aina za vivumishi 3

2. MICHEZO

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na kuzungumza
2.2. Kusoma
2.3. Kuandika insha
2.4. Sarufi. Aina za vivumishi
2.5. Sarufi. Aina za vivumishi 2
2.6. Sarufi. Aina za vivumishi 3

3. MAHUSIANO

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na kuzungumza
3.2. Kusoma
3.3. Kuandika
3.4. Sarufi. Aina za viwakilishi
3.5. Sarufi. Aina za viwakilishi 2
3.6. Sarufi. Aina za viwakilishi 3
3.7. Sarufi. Aina za viwakilishi 4

4. MISIMU

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na kuzungumza
4.2. Kusoma
4.3. Kuandika
4.4. Sarufi. Umoja na wingi wa nomino
4.5. Sarufi. Umoja na wingi wa sentensi

5. MSHIKAMANO WA KITAIFA

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na kuzungumza
5.2. Kusoma
5.3. Kuandika
5.4. Sarufi. Umoja na wingi wa nomino
5.5. Sarufi. Umoja na wingi wa sentensi

6. USAWA WA KIJINSIA

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na kuzungumza
6.2. Kusoma
6.3. Kuandika
6.4. Sarufi. Umoja na wingi wa nomino: Ngeli ya I−I
6.5. Sarufi. Umoja na wingi wa sentensi: Ngeli ya I−I

7. MAJANGA NA JINSI YA KUYAZUIA

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na kuzungumza
7.2. Kusoma
7.3. Kuandika
7.4. Sarufi

8. WANYAMA WA MAJINI

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na kuzungumza
8.2. Kusoma
8.3. Kuandika
8.4. Sarufi. Mnyambuliko wa vitenzi
8.5. Sarufi. Mnyambuliko wa vitenzi 2

9. AFYA YA AKILI

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na kuzungumza
9.2. Kusoma
9.3. Kuandika
9.4. Sarufi

10. KUKABILIANA NA UGAIDI

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na kuzungumza
10.2. Kusoma
10.3. Kuandika
10.4. Sarufi. Hali ya masharti – Kiambishi ki, nge, ngali
10.5. Sarufi. Hali ya masharti – Kiambishi ki, nge, ngali 2

11. USHURU

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na kuzungumza
11.2. Kusoma
11.3. Kuandika
11.4. Sarufi. Ukanushaji wa maneno
11.5. Sarufi. Ukubwa na udogo wa nomino
11.6. Sarufi. Ukubwa na udogo wa nomino 2
Please wait