Study kit (Kiswahili 8)

Kiswahili Gredi ya 8

Authors
Mutahi Miricho, David Maina, Pauline Kea, Philip Lumwamu, Florence Mutekwa
Exercises kit’s authors
Mutahi Miricho, David Maina, Pauline Kea, Philip Lumwamu, Florence Mutekwa
Publisher
Kenya Literature Bureau
 • The study kit contains 60 chapters and 93 exercises of which 64 are in the chapters and 29 in the task exercises.
 • Authors
  Mutahi Miricho, David Maina, Pauline Kea, Philip Lumwamu, Florence Mutekwa
 • Exercises kit’s authors
  Mutahi Miricho, David Maina, Pauline Kea, Philip Lumwamu, Florence Mutekwa
 • Subject
  Kiswahili
 • Grade
  Grade 8
 • Kit's language
  Swahili
 • Publisher
  Kenya Literature Bureau
 • Included in packages

1. Usafi wa sehemu za umma

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na kujibu: Mahojiano
Free chapter!
1.2. Kusoma: Ufahamu wa kifungu cha simulizi
1.3. Kuandika: Viakifishi – Alama ya hisi(!) na ritifaa (’)
1.4. Sarufi: Viwakilishi

2. Matumizi yafaayo ya dawa

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza kwa kina – Sauti /g/ na /gh/
2.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana – Matini ya kujichagulia
2.3. Kuandika: Barua ya kirafiki ya kutoa shukrani
2.4. Sarufi: Viwakilishi

3. Dhiki zinazokumba wanyama

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na kuzungumza: Hadithi – Mighani
3.2. Kusoma: Kusoma kwa kina – Tamthilia
3.3. Kuandika: Insha za kubuni – Masimulizi
3.4. Sarufi: Viwakilishi

4. Matumizi bora ya maliasili

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na kuzungumza: Hadithi – Visasili
4.2. Kusoma: Kusoma kwa ufasaha
4.3. Kuandika: Insha za kubuni – Masimulizi
4.4. Sarufi: Nyakati na hali

5. Majukumu ya kijinsia

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza – Maagizo
5.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
5.3. Kuandika: Insha ya maelekezo
5.4. Sarufi: Nyakati na hali

6. Usalama nyumbani

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza kwa kufasiri
6.2. Kusoma: Kusoma kwa kina – Tamthilia
6.3. Kuandika: Insha za kubuni – Mdokezo
6.4. Sarufi: Vivumishi

7. Kuhudumia wenye mahitaji maalumu

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza kwa makini – Usikilizaji husishi
7.2. Kusoma: Ufupisho
7.3. Kuandika: Insha za kubuni – Maelezo
7.4. Sarufi: Vivumishi

8. Uhalifu wa mtandaoni

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na kuzungumza: Aina za uzungumzaji
8.2. Kusoma: Kusoma kwa kina – Tamthilia
8.3. Kuandika: Viakifishi
8.4. Sarufi: Ngeli na upatanisho wa kisarufi

9. Majukumu ya mnunuzi

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza kwa kina – Sauti /k/ na /gh/
9.2. Kusoma: Ufahamu wa kifungu cha ushawishi
9.3. Kuandika: Insha za kubuni – Masimulizi
9.4. Sarufi: Ngeli na upatanisho wa kisarufi

10. Kukabiliana na hisia

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na kuzungumza: Hadithi
10.2. Kusoma: Kusoma kwa kina – Tamthilia
10.3. Kuandika: Barua ya kuomba msaada
10.4. Sarufi: Vinyume vya vitenzi na vielezi

11. Haki za watoto

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kuzungumza kwa kutumia vidokezo
11.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana – Matini za kujichagulia
11.3. Kuandika: Insha za kubuni – Maelezo
11.4. Sarufi: Mnyambuliko wa vitenzi

12. Magonjwa yasiyoambukizwa

Lead
Chapter
12.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza kwa makini
12.2. Kusoma: Kusoma kwa ufasaha
12.3. Kuandika: Insha ya kiuamilifu – Hotuba
12.4. Sarufi: Aina za sentensi

13. Heshima kwa tamaduni za wengine

Lead
Chapter
13.1. Kusikiliza na kuzungumza: Wahusika katika hadithi
13.2. Kusoma: Kusoma kwa kina – Tamthilia
13.3. Kuandika - Insha za Kubuni
13.4. Sarufi: Ukanushaji kwa kuzingatia hali

14. Kuweka akiba

Lead
Chapter
14.1. Kusikiliza na kuzungumza: Hadithi – Matumizi ya lugha
14.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu – Kifungu cha mjadala
14.3. Kuandika: Insha ya maelekezo
14.4. Sarufi: Udogo wa nomino

15. Maadili ya kijamii

Lead
Chapter
15.1. Kusikiliza na kuzungumza: Kusikiliza husishi
15.2. Kusoma: Ufupisho
15.3. Kuandika: Baruapepe ya kiofisi
15.4. Sarufi: Usemi halisi na usemi wa taarifa
Please wait