Study kit (Kiswahili 4)

Mwanga wa Kiswahili, Gredi ya 4

Authors
Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
Exercises kit’s authors
Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
Publisher
Longhorn Publishers
Included in packages
 • The study kit contains 44 chapters and teacher’s exercises kit contains 59 exercises.
 • Authors
  Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
 • Exercises kit’s authors
  Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
 • Subject
  English
 • Grade
  4.
 • Publisher
  Longhorn Publishers
 • Included in packages

1. Nyumbani

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Matamshi bora
Free chapter!
1.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
1.3. Kuandika: Kuandika insha
1.4. Sarufi: Aina za maneno

2. NIDHAMU MEZANI

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Maamkuzi na Maagano
2.2. Kusoma: Ufahamu
2.3. Kuandika: Kuandika insha
2.4. Sarufi: Aina za maneno

3. MAVAZI

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Matamshi bora
3.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
3.3. Kuandika: Kuandika kwa kutumia tarakilishi
3.4. Sarufi: Aina za maneno

4. DIRA

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Heshima, Adabu na Vyeo
4.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
4.3. Kuandika: Kuandika barua
4.4. Sarufi: Ngeli za Nomino

5. USHAURI NASAHA

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Methali
5.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
5.3. Kuandika: Kuandika insha
5.4. Sarufi: Umoja na wingi wa Nomino/Sentensi

6. BENDERA YA TAIFA

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Kuzungumza na kujieleza kwa ufasaha
6.2. Kusoma: Kusoma kwa kina
6.3. Kuandika: Kuandika insha
6.4. Sarufi: Ngeli za nomino

7. MATUNDA NA MIMEA

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Nahau
7.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
7.3. Kuandika: Kuandika insha
7.4. Sarufi: Umoja na wingi wa sentensi/nomino

8. WANYAMA WA PORINI

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Visawe
8.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
8.3. Kuandika: Kuandika insha
8.4. Sarufi: Mnyambuliko wa vitenzi

9. AFYA BORA

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mazungumzo
9.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
9.3. Kuandika: Kuandika insha
9.4. Sarufi: Vinyume vya nomino

10. KUKABILIANA NA UHALIFU

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Tashbihi
10.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
10.3. Kuandika: Kuandika insha
10.4. Sarufi: Nyakati na hali

11. MAPATO

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Kuzungumza na kujieleza kwa ufasaha
11.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
11.3. Kuandika: Kuandika barua
11.4. Sarufi: Ukanushaji
Please wait