Study kit (Kiswahili 4)

Mwanga wa Kiswahili, Gredi ya 4

Authors
Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
Exercises kit’s authors
Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
Publisher
Longhorn Publishers
 • The study kit contains 55 chapters and 203 exercises of which 144 are in the chapters and 59 in the task exercises.
 • Authors
  Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
 • Exercises kit’s authors
  Ann Vaati, Sarah Kerubo, Mary Kikwanuu, Kenan Ngere, Hellen N. Kangai
 • Subject
  Kiswahili
 • Grade
  Grade 4
 • Kit's language
  Swahili
 • Publisher
  Longhorn Publishers
 • Included in packages

1. Nyumbani

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Matamshi bora
Free chapter!
1.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
1.3. Kuandika: Kuandika insha
1.4. Sarufi: Aina za maneno. Nomino
1.5. Sarufi: Aina za maneno. Vitenzi
1.6. Sarufi: Aina za maneno. Vivumishi

2. NIDHAMU MEZANI

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Maamkuzi na Maagano
2.2. Kusoma: Ufahamu
2.3. Kuandika: Kuandika insha
2.4. Sarufi: Aina za maneno. Viwakilishi
2.5. Sarufi: Aina za maneno. Vielezi

3. MAVAZI

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Matamshi bora
3.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
3.3. Kuandika: Kuandika kwa kutumia tarakilishi
3.4. Sarufi: Aina za maneno. Viunganishi
3.5. Sarufi: Aina za maneno. Vihusishi
3.6. Sarufi: Aina za maneno. Vihisishi

4. DIRA

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Heshima, Adabu na Vyeo
4.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
4.3. Kuandika: Kuandika barua
4.4. Sarufi: Ngeli za Nomino. Umoja na wingi wa nomino katika ngeli ya A-WA
4.5. Sarufi: Ngeli za nomino. Umoja na wingi wa sentensi katika ngeli ya A-WA

5. USHAURI NASAHA

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Methali
5.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
5.3. Kuandika: Kuandika insha
5.4. Sarufi: Umoja na wingi wa Nomino
5.5. Sarufi: Umoja na Wingi wa Sentensi

6. BENDERA YA TAIFA

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Kuzungumza na kujieleza kwa ufasaha
6.2. Kusoma: Kusoma kwa kina
6.3. Kuandika: Kuandika insha
6.4. Sarufi: Ngeli za nomino. Umoja na wingi wa nomino katika ngeli ya LI-YA
6.5. Sarufi: Ngeli za nomino. Umoja na wingi wa sentensi katika ngeli ya LI-YA
6.6. Sarufi: Ngeli za nomino. Umoja na wingi wa nomino katika ngeli ya KI-VI

7. MATUNDA NA MIMEA

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Nahau
7.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
7.3. Kuandika: Kuandika insha
7.4. Sarufi: Umoja na wingi wa sentensi/nomino

8. WANYAMA WA PORINI

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Visawe
8.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
8.3. Kuandika: Kuandika insha
8.4. Sarufi: Mnyambuliko wa vitenzi

9. AFYA BORA

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mazungumzo
9.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
9.3. Kuandika: Kuandika insha
9.4. Sarufi: Vinyume vya nomino

10. KUKABILIANA NA UHALIFU

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Tashbihi
10.2. Kusoma: Kusoma kwa mapana
10.3. Kuandika: Kuandika insha
10.4. Sarufi: Nyakati na hali

11. MAPATO

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Kuzungumza na kujieleza kwa ufasaha
11.2. Kusoma: Kusoma kwa ufahamu
11.3. Kuandika: Kuandika barua
11.4. Sarufi: Ukanushaji
11.5. Sarufi: Ukubwa na udogo wa nomino. Ukubwa wa nomino
11.6. Sarufi: Ukubwa na udogo wa nomino. Udogo wa nomino
Please wait