Study kit (Kiswahili 7)

Kiswahili Kwa Darasa la 7

Authors
Atibu Bakari, Katherine A. Wanjala, Chokera A. Kithinji, Benjamin S. Kilanga, Mutahi Miricho, Lilian Wairimu.
Publisher
Kenya Literature Bureau

1. SURA YA KWANZA

Lead
Chapter
1.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Maamkuzi
Free chapter!
1.2. Kusoma: Maneno na sentensi
1.3. Kuandika: Insha ya picha
1.4. Sarufi: Viambishi ngeli I
1.5. Msamiati: Vitate

2. SURA YA PILI

Lead
Chapter
2.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Msamiati wa adabu na heshima
2.2. Kusoma: Haki za watoto
2.3. Kuandika: Barua ya kirafiki
2.4. Sarufi: Viambishi ngeli II
2.5. Msamiati: Vitate

3. SURA YA TATU

Lead
Chapter
3.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Sentensi zenye sauti tata
3.2. Kusoma: Uchaguzi mdogo
3.3. Kuandika: Imla
3.4. Sarufi: Vivumishi Viashiria
3.5. Msamiati: Visawe

4. SURA YA NNE

Lead
Chapter
4.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Hadithi
4.2. Kusoma: Riadha
4.3. Kuandika: Insha
4.4. Sarufi: Vivumishi vimilikishi na vivumishi visisitizi
4.5. Msamiati: Nominoambata

5. SURA YA TANO

Lead
Chapter
5.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Methali
5.2. Kusoma: Kilimo cha pamba
5.3. Kuandika: Insha ya methali
5.4. Sarufi: Vivumishi vya sifa na vivumishi vya pekee
5.5. Msamiati: Viumbe wa kike na kiume

6. SURA YA SITA

Lead
Chapter
6.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Misemo
6.2. Kusoma: Maktaba
6.3. Kuandika: Insha ya kumalizia
6.4. Sarufi: Kiambishi ‘po’ cha wakati
6.5. Msamiati: Tarakimu

7. SURA YA SABA

Lead
Chapter
7.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Majadiliano
7.2. Kusoma: Kazi
7.3. Kuandika: Insha ya mjadala
7.4. Sarufi: ‘O’ rejeshi ya awali
7.5. Msamiati: Vitawe

8. SURA YA NANE

Lead
Chapter
8.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Sentensi zenye sauti tata
8.2. Kusoma: Vita dhidi ya ufisadi
8.3. Kuandika: Insha
8.4. Sarufi: Udogo, wastani na ukubwa wa nomino
8.5. Msamiati: Uhusiano wa watu na nchi

9. SURA YA TISA 

Lead
Chapter
9.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Hotuba
9.2. Kusoma: Machozi ya barafu
9.3. Kuandika: Insha ya Hotuba
9.4. Sarufi: Alama za kuakifisha I
9.5. Msamiati: Malipo

10. SURA YA KUMI

Lead
Chapter
10.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Misemo
10.2. Kusoma: Ukimwi
10.3. Kuandika: Insha ya mazungumzo
10.4. Sarufi: Alama za kuakifisha II
10.5. Msamiati: Mapambo ya mwili

11. SURA YA KUMI NA MOJA

Lead
Chapter
11.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mafumbo
11.2. Kusoma: Maktaba
11.3. Kuandika: Insha ya Hotuba
11.4. Sarufi: ‘O’ Rejeshi ya tamati
11.5. Msamiati: Vitawe

12. SURA YA KUMI NA MBILI

Lead
Chapter
12.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mchezo wa kuigiza: Ajira ya watoto
12.2. Kusoma: Mtu ni utu
12.3. Kuandika: Insha ya kuendeleza
12.4. Sarufi: Matumizi ya ‘nge’, ‘ngali’ na ukanusho wake
12.5. Msamiati: Viwanda

13. SURA YA KUMI NA TATU

Lead
Chapter
13.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Vitendawili
13.2. Kusoma: Haki za watoto
13.3. Kuandika: Insha ya maelezo
13.4. Sarufi: Viulizi
13.5. Msamiati: Majina ya nchi

14. SURA YA KUMI NA NNE

Lead
Chapter
14.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Dawa za kulevya
14.2. Kusoma: Mvua ya masika
14.3. Kuandika: Shairi
14.4. Sarufi: Viunganishi
14.5. Msamiati: Tarakimu (5,000,001–7,500,000)

15. SURA YA KUMI NA TANO

Lead
Chapter
15.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mapatano
15.2. Kusoma: Jinsi ya kutumia kamusi
15.3. Kuandika: Insha ya kuendeleza
15.4. Sarufi: Matumizi ya ‘kwa’
15.5. Msamiati: Malipo mbalimbali

16. SURA YA KUMI NA SITA

Lead
Chapter
16.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Methali
16.2. Kusoma: Huduma ya kwanza
16.3. Kuandika: Insha – Barua rasmi
16.4. Sarufi: Kauli ya kutendesha na kutendana
16.5. Msamiati: Watu na kazi zao

17. SURA YA KUMI NA SABA

Lead
Chapter
17.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Matangazo
17.2. Kusoma: Ua la jangwani
17.3. Kuandika: Insha – Hotuba
17.4. Sarufi: Udogo, wastani na ukubwa wa nomino
17.5. Msamiati: Nomino za makundi

18. SURA YA KUMI NA NANE

Lead
Chapter
18.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Kiswahili Chanenwa
18.2. Kusoma: Uadilifu
18.3. Kuandika: Insha ya mjadala
18.4. Sarufi: Kauli ya kutendeana na kutendatenda
18.5. Msamiati: Watu na kazi zao

19. SURA YA KUMI NA TISA

Lead
Chapter
19.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Mafumbo
19.2. Kusoma: Majumba ya kumbukumbu
19.3. Kuandika: Insha ya methali
19.4. Sarufi: Tanakali za sauti
19.5. Msamiati: Tarakimu

20. SURA YA ISHIRINI

Lead
Chapter
20.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Vitendawili
20.2. Kusoma: Shairi
20.3. Kuandika: Insha ya wasifu
20.4. Sarufi: Matumizi ya ‘katika’ na ‘–ni’

21. SURA YA ISHIRINI NA MOJA

Lead
Chapter
21.1. Kusikiliza na Kuzungumza: Hadithi
21.2. Kusoma: Saba kwaheri
21.3. Kuandika: Insha ya kumalizia
21.4. Sarufi: Vivumishi vya sifa kutokana na vitenzi
21.5. Msamiati: Nomino za makundi

22. SURA YA ISHIRINI NA MBILI

Lead
Chapter
22.1. Mazoezi ya ziada
22.2. Mazoezi changamano

23. SURA YA ISHIRINI NA TATU

Lead
Chapter
23.1. Karatasi za majaribio
Please wait